Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

 i urządzeń kserograficznych


Termin składania ofert upływa w dniu 1 września 2022 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Artim Sp. z o.o.
ul. Oleska 121, 45-231 Opole

cena ofertowa brutto - 26.937,00 zł