Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Nysie


Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godzinie 12:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

„ELTRIX” Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała spółka jawna

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5-7, 48-300 Nysa

Cena ofertowa brutto - 128.522,70 zł