Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Dostawa dekoracji świątecznych.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lipca 2022 r. o godzinie 14:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

--------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

POLAMP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko

Cena ofertowa brutto - 65.561,58 zł