Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

„Modernizacja budynku Przedszkola  nr 8 w Nysie – wymiana instalacji sanitarnej w piwnicy.”
 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------

Postępowanie zostaje unieważnione z uwagi, iż nie została złożona żadna oferta