Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Street Workout Park - realizacja budżetu obywatelskiego

 

  Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert dla przedmiotowego postępowania.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia treści zaproszenia.pdf"

 

---------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (2)

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert dla przedmiotowego postępowania.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia treści zaproszenia (2).pdf"

 

--------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Fit Park sp. z o.o. sp.k.

ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń

Cena ofertowa brutto - 76.223,10