Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Dostawa i montaż wyposażenia  Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. J. H. Dąbrowskiego w Nysie e w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

 

  Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część nr 1

Wykonawca

 

Cena ofertowa brutto

Trobot  Ewa Troszczyńska

Ul. Lelewela 4, 99-300 Kutno

18.806,70 zł

 

Część nr 2

Wykonawca

 

Cena ofertowa brutto

Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Ryżowa 43D/ 1 , 02-495 Warszawa

11.119,97 zł