Aktywizacja poprzez sport - rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie:

 

Rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich w Nysie – plac zabaw i siłownia zewnętrzna

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 marca 2022 r. o godzinie 10:00

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa40cc39-2d45-48d6-978c-ca58601c0185

------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela

wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

W załączeniu:

- plik:  "6. wyjaśnienia treści swz.pdf"

------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela

wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

W załączeniu:

- plik:  "7. wyjaśnienia treści swz.pdf"

----------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 857.897,62 zł brutto

 

----------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "8. zestawienie 19-2022.pdf"

 

-------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

(zgodnie z art.260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „9. zawiadomienie 19-2022.pdf”