1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


3. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych


4. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


5. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą


6. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

7. Postanowienie Komisarza Wyborczego w OPOLU II w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania.

8. Postanowienie Komisarza Wyborczego w OPOLU II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nysa

 

9. Wytyczne oraz prezentacje dla obwodowych komisji wyborczych (w załącznikach poniżej)


 

Wszelkie informacje dotyczące wszystkich wyborów i referendów można znaleźć również na stronie https://wybory.gov.pl