Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

W jedności siła – wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja terenów i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Przełęk oraz Regulice

- realizacja budżetu obywatelskiego – opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznych w sołectwach  Regulice i Przełęk

Termin składania ofert upływa w dniu  2 września 2019 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia