Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Dostawa i montaż infokiosku zewnętrznego w ramach projektu: „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy   Prudnik i Powiatu Prudnickiego”.

        Termin składania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

------------------------------------------

Zamawiający unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty w wysokości - 129.763,77 zł przekracza kwotę jaką Zamawiąjący zamierzał przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na sfinasowanie zamówienia - 100.000,00 zł