Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn. : Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica - III etap

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 26-2019"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4)  ustawy Prawo zamówień publicznych,z uwagi na fakt iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: zawiadomienie  26-2019.pdf

 

Załączniki

1.ogłoszenie o zamówieniu (423.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2.SIWZ (813.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3.Dokumentacja projektowa z przedmiarem (5.9MB) Zapisz dokument  
4.wzor umowy (546.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5.formularz oferty (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zestawienie 26-2019 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie 26-2019 (919.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2019-08-08 14:14:12
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2019-08-08 14:15:42
Ostatnia zmiana:2019-10-01 07:25:28
Ilość wyświetleń:753