Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

„ Przebudowa łapacza piłek na boisku sportowym w Jędrzychowie - etap I  

         Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 11:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

------------------------------------------------

Zamawiajacy unieważnił postępowanie z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.