Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Pielęgnacja, wycinka, nasadzenie nowych drzew oraz zamontowanie budek lęgowych na terenie plant miejskich przy ul. Warszawska-Kolejowa w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 03 listopada 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

----------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

„WRZOS” Wojciech Kijak

ul. Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa

 

Cena ofertowa brutto - 63.720,00