Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2021 roku  

Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2021 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała

 

Cena ofertowa brutto - 59.503,68 zł