Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic

i Hajduk Nyskich – realizacja budżetu obywatelskiego:

  -  opracowanie dokumentacji projektowej,

  - zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zgodnie z opracowaną dokumentacją 

     projektową.

termin składania ofert upływa w dniu 7 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00

w załączeniu pełna treść zaproszenia