Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Budowa osłonśmietnikowych na terenie placówek edukacyjnych Gminy Nysa

Termin składania ofert upływa w dniu 1 września 2021  r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.