Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

   Kontrola okresowa zgodnie z Art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego -   obiektów budowlanych –obiektów mostowych w tym:

   kontrola roczna 60 obiektów i kontrola pięcioletnia 11 obiektów,

Termin składania ofert upływa w dniu 01 września 2021  r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Scanlaser Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów

 

Cena ofertowa brutto - 12.800,00 zł