Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą Nr 8 CPK”  

Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2021  r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o.o.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40/106A, 48-303 Nysa

 

Cena ofertowa brutto - 89.000,00 zł