Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ul. Kmicica w Nysie”.  

Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2021  r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------

Postępowanie zostało uniewaznione z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.