Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.157.6.2019 Burmistrza Nysy z dnia 26 lipca 2019 r. informujące o  wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.157.6.2019 z dnia 26.07.2019 r. zezwalającej na usunięcie 5 szt. wierzb kruchych rosnących na działce ewidencyjnej nr 62/9 k.m. 56 przy ul. Prusa w Nysie