Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Zakup środków ochrony osobistej i urządzeń niezbędnych do zapobiegania, zwalczania i niwelowania skutków epidemii koronawirusa powodującego chorobę COVID-19.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 sierpnia 2021 r. o godzinie 09:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

AXKOM Sp. z .o.o

ul. Żabia 2, 65-158 Zielona Góra

Cena ofertowa brutto - 9.921,29 zł