„Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą Nr 8 CPK”

       

Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00

 

 

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc09c58b-bc81-4352-a3f6-16a8536c08a3

 

--------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

 

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "6. wyjaśnienia treści swz (1).pdf"

 

 

 

-----------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

 

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "7. wyjaśnienia treści swz (2).pdf"

 

-------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  13.850.000,00 zł brutto

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "9. zestawienie 20-2021.pdf"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 10.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20-2021.pdf”