Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Zakup ławostołów dla sołectwa Wyszków Śląski

termin składania ofert upływa w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00

w załączeniu pełna treść zaproszenia