Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wymiana pokrycia dachu w budynku Schroniska dla psów w Konradowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lipca 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------------------------------------------------

Zamawiajacy unieważnił postępowanie ze względu na brak ofert.