Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2021 r. o godzinie 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

ARTIM sp. z .o.o

ul. Oleska 121, 45-231 Opole

Cena ofertowa brutto- 21.992,40 zł