Zaproszenie do składania ofert pn.

 Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
w tym zagospodarowanie i doposażenie miejsc programów i zatrudnienia animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy –budowa placu zabaw przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach

 

Termin składania ofert  upływa w dniu 24 lipca 2019 r. o godzinie 11:00