Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn. Wyprodukowanie i dostawa 2 szt. autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami zajezdniowymi

 

Dotyczy projektu nr RPOP.03.01.01-16-0009/16 „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”, umowa dofinansowania nr RPOP.03.01.01-16-0009/16-00 z dnia 30.06.2017 r.

obrazek

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:30


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 
-------------------
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ oraz  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:30

Pełna treść wyjaśnień i zmian  SIWZ  wraz z załącznikami,  została zamieszczona w katalogu: "Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 14-08-2019.zip"

 

-------------------
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Pełna treść wyjaśnień,  została zamieszczona w pliku :"wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21-08-2019.pdf"

--------------------------------------

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Pełna treść wyjaśnieńSIWZ  wraz z załącznikami,  została zamieszczona w katalogu: "Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23-08-2019.zip"

---------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 plik: "zestawienie 22-2019.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

W ZAŁĄCZENIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

plik: "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22-2019.pdf" 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w OJ (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ.pdf - plik podpisu elektronicznego (5.8kB) Zapisz dokument  
JEDZ-AUTOBUSY (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JEDZ-AUTOBUSY (143.1kB) Zapisz dokument  
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_de3804e1-187b-474f-ac2b-277915e73752 (0.7kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 14-08-2019 (1.3MB) Zapisz dokument  
wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21-08-2019 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23-08-2019 (1.3MB) Zapisz dokument  
zestawienie 22-2019 (411.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22-2019 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:2019-07-16 14:27:59
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2019-07-16 14:28:10
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2019-07-16 14:36:04
Ostatnia zmiana:2019-10-22 11:39:40
Ilość wyświetleń:1194