Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Niszczenie barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Nysa.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2021 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

-------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

"Wrzos"

ul. Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa

Cena ofertowa brutto- 14.904,00 zł