Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

 Przebudowa drogi bocznej do ulicy Jagiełły w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2021 r. o godzinie 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

BUDBIS sp zo.o.o sp. k, Konradowa 1A, 48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto- 75.559,80 zł