Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego w Nysie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2021 r. o godzinie 12:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a86f4b9c-f915-469b-87af-e7c6e589eeaa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i w oparciu o art. 286 Pzp.  zmienia treść swz.

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 maja 2021 r. do godziny 12:00. 

 

  

 

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik :  "6. wyjasnienia i zmiana SWZ.pdf"  

 

oraz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  plik" „7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf"

 

-------------------------------------------------------- 

WYJAŚNIENIA (2)

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i

  

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik :  "8. wyjasnienia (2).pdf"  

 

oraz plik: SST_WYPOSAŻENIE_POMIESZCZEŃ.docx

----------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA OFERT – ZMIANA SWZ  

 

Na podstawie art.284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia 28 maja 2021 r. do godziny 13:00

 

W związku z powyższym (zgodnie z art. 286 ust.1 Pzp), Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy SWZ na treść:

Pkt. 11 SWZ:   związania ofertą:  do dnia 28 czerwca 2021 r. 

Pkt. 13  ppkt.7 SWZ:   się termin składania ofert na dzień 28 maja 2021 r. godz.13:00

Pkt. 14  ppkt.1 SWZ:  ofert nastąpi w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 13:30

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP zgodnie z art.286 ust.9 Pzp.

Plik: „9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (2).pdf”

 

Przedmiotowe zmiany,  są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu  i składaniu ofert.

 

-----------------------------------------------

WYJAŚNIENIA (3)

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i

  

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień wraz z załacznikami katalog:  "10. wyjaśnienia treści swz (3).zip"

 

---------------------------------------

WYJAŚNIENIA (4)

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i

  

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "11. wyjaśnienia treści swz (4).pdf" oraz plik: "

12. przedmiar dodatkowy.pdf"

 

----------------------------

 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  3.220.000,00 zł brutto 

----------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "13. zestawienie 12-2021.pdf"

-----------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu  treść zawiadomienia plik:  „14. zawiadomienie 12-2021.pdf”

Załączniki

1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. specyfikacja warunków zamówienia (842kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3.1 dokumentacja projektowa z przedmiarami 1 z 3 (46.7MB) Zapisz dokument  
3.2 dokumentacja projektowa z przedmiarami 2 z 3 (62.7MB) Zapisz dokument  
3.3 dokumentacja projektowa z przedmiarami 3 z 3 (4.9MB) Zapisz dokument  
6. wyjasnienia i zmiana SWZ (748.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. wzor umowy (275.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. formularz oferty (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. wyjasnienia (2) (618kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SWZ wersja do odczytu (128.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST_WYPOSAŻENIE_POMIESZCZEŃ (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2) (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. wyjaśnienia treści swz (3) (3.5MB) Zapisz dokument  
11. wyjaśnienia treści swz (4) (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12. przedmiar dodatkowy (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13. zestawienie 12-2021 (141.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14. zawiadomienie 12-2021 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2021-05-07 14:42:16
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2021-05-07 15:00:56
Ostatnia zmiana:2021-06-17 14:12:19
Ilość wyświetleń:3107