Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Budowa Skate Parku w sołectwie Jędrzychów - etap II

Termin składania ofert upływa w dniu 17 maja  2021 r. o godzinie 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

--------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

BUDBIS Sp. z o.o.o  Konradowa 1A, 48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto- 82.984,04zł