Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

 „Przebudowa dróg w Rynku – pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego”

Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

----------------------------------------------------------------

Zamawijący unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt  nie została złóżona żadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.