Zaproszenie do składania ofert pn.

Przebudowa istniejących boisk do siatkówki i koszykówki na boisko wielofunkcyjne.

Termin składania ofert  upływa w dniu 23 lipca 2019 r. o godzinie 10:00

-------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia

Pytania

1.            Proszę o udzielenie informacji o orientacyjnej wartości zamówienia.

2.            Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu boiska ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedzi

1.         Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Na to zadanie przeznaczono kwotę 120.000,00 zł.

2.         Nie ma bezwzględnego wymogu, że nawierzchnia musi być w kolorze ceglasto-czerwonym. Dopuszczalne są także inne kolory nawierzchni, np. zielony.


 

  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

GRUMIX Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów

 Cena ofertowa brutto:  119.999,99 zł