Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Modernizacja kaplicy na cmentarzu Jerozolimskim w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 6 maja  2021 r. o godzinie 13:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

--------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

EKOM Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto- 69.999,79 zł