Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Budowa Skate Parku w sołectwie Jędrzychów - etap II

Termin składania ofert upływa w dniu 04 maja  2021 r. o godzinie 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

-------------------------------

Postępowanie unieważniono - btak ofert.