Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Modernizacja ogrodzenia przedszkola nr 14 w Nysie przy ul. Grodkowskiej

Termin składania ofert upływa w dniu 23  kwietnia  2021 r. o godzinie 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

----------------------------

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że zmienia zapis treści zaproszenia w punkcie 3.2 w następujący sposób:

 

Wymiary panela: szerokość 2520 mm, wys. 1150 mm, dotychczasowy zapis brzmiał :

 

Wymiary panela: szerokość 2520 mm, wys. 1500 mm

 

 

 

W związku z powyższym zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 26.04.2021 r.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

---------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

   Fortress Marek Jarek

Makowice 15, 48-320 Skoroszyce

Cena ofertowa brutto: 115.000,00 zł