Zaproszenie do składania ofert pn.

Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
w tym zagospodarowanie i doposażenie miejsc programów i zatrudnienia animatorów podwórkowych
i pedagogów ulicy
– budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5
w Nysie

Termin składania ofert  upływa w dniu 19 lipca 2019 r. o godzinie 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-------------------------------------------

Zmiana treści zaproszenia

Jest:

Pkt. 3.2. a) "Linearium - stożek obrotowy"

Ma być :

Pkt. 3.2. a) "Zestaw zabawowy"  

 

 

Przedmiotowa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

 

----------------------------------

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Produkcja Handel Usługi Robert Kubas

Unikowice 45 A, 48-370 Paczków

 Cena ofertowa brutto: 49.750,00 zł