Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Modernizacja pomnika św. Jana Nepomucena

Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia  2021 r. o godzinie 13:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Kontrapost Konserwacja Zabytków Urszula Girtler

ul. Żołnierzy II Armii WP 1, 68-131 Witoszyn

Cena ofertowa brutto: 66.420,00 zł