Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Modernizacja Pięknej Studni przy ul. Wrocławskiej w Nysie

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia  2021 r. o godzinie 13:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Antoni Buchholtz Konserwacja Zbytków

ul. Gościniec 156/14, 05-077 Warszawa-Wesoła

Cena ofertowa: 79.000,00 zł