Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach gminnych  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2021 r. o godzinie 13:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożóną przez :

WRZOS Wojciech Kijak

Ul. Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa