Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa dróg w Rynku

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2021 r. o godzinie 13:00

 

W załączeniu  

 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6893b8f1-b0e6-4e64-9558-852706ee08c2

--------------------------------------------------

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT – ZMIANA SWZ  

 

Na podstawie art.284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia 2 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00

 

W związku z powyższym (zgodnie z art. 286 ust.1 Pzp), Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy SWZ na treść:

Pkt. 11 SWZ: Termin związania ofertą:  do dnia 3 maja 2021 r. 

Pkt. 11  ppkt.7 SWZ: Ustala się termin składania ofert na dzień 2 kwietnia 2021 r. godz.12:00

Pkt. 14  ppkt.1 SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:30

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP zgodnie z art.286 ust.9 Pzp.

Plik: „7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (2).pdf” 

 

Przedmiotowe zmiany,  są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu   i składaniu ofert.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

 

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00.

 

 

  

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik :  "8. wyjaśnienia treści SWZ.pdf"  wraz z załącznikami:

 

katalog „9 . załączniki do odpowiedzi.zip” zawierający dokumentację techniczną wskazaną przez Zamawiającego w udzielonych odpowiedziach;  

 

katalog „10. PRZEDMIARY RYNEK (2).zip” zawierający obowiązujące przedmiary;  

plik „11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (3).pdf”

-----------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik :  "12. wyjaśnienia treści SWZ(2).pdf"  wraz z załącznikami:

katalog „13. załączniki do odpowiedzi(2).zip” zawierający pliki wskazane w odpowiedziach,

katalog „14. fontanna.zip.”

plik „15. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (4).pdf”

------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik :  "16. wyjaśnienia treści SWZ(3).pdf"  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZMIANA SWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art.286 ust.1  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia  ofert - do dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

Przedmiotowa zamiana uzasadniona jest problemami technicznymi związanymi z platformą ePUAP.gov.pl

W związku z powyższym, ulegają zmianie odpowiednio zapisy SWZ na treść:

Pkt. 11 SWZ :   Termin związania ofertą:  do dnia 19 maja 2021 r. 

Pkt. 13  ppkt.7 SWZ:   Ustala się termin składania ofert na dzień 20 kwietnia 2021 r. godz.12:00

Pkt. 14  ppkt.1 SWZ:  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:30

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - zamieszczone w BZP zgodnie z art.286 ust.9 Pzp. plik: „17. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (5).pdf”

 

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia zmienionego  terminu składania ofert przy ustaleniu terminu ważności wadium – składanego w innych formach niż forma pieniężna.

--------------------------------------

 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  11.250.000,00 zł btutto 

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "18. zestawienie 4-2021. pdf"

 

------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu  treść zawiadomienia plik:  „19. zawiadomienie 4-2021.pdf”

 

 

Załączniki

1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. specyfikacja warunków zamówienia (857kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja wersja do odczytu (124.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. dokumentacja projektowa z przedmiarem 1 z 2 (89.4MB) Zapisz dokument  
3. dokumentacja projektowa z przedmiarem 2 z 2 (97MB) Zapisz dokument  
4. wzór umowy (914kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. formularz oferty (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (2) (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. wyjaśnienia treści SWZ (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. załączniki do odpowiedzi (26.3MB) Zapisz dokument  
10. PRZEDMIARY RYNEK (2) (765.3kB) Zapisz dokument  
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (3) (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12. wyjaśnienia treści SWZ (2) (645.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13. załaczniki do odpowiedzi (2) (7.6MB) Zapisz dokument  
14. fontanna (644.4kB) Zapisz dokument  
15. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (4) (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16. wyjaśnienia treści SWZ (3) (785.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (5) (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18. zestawienie 4-2021 (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19. zawiadomienie 4-2021 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2021-03-10 18:04:56
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2021-03-10 18:19:05
Ostatnia zmiana:2021-05-19 14:26:31
Ilość wyświetleń:3704