Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia przy ul. T. Jasińskiego, Obr. Westerplatte, 17 Września w Nysie – III etap.  

  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2021 r. o godzinie 12:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA  

W załączeniu pełna treść wyjaśnień: "wyjasnienia treści zaproszenia.pdf"

--------------------------

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Elbud-KKT s.c.

ul. Piłsudskiego 62f,  48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto: 56.933,74 zł