Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

„Świadczenie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dot. projektu inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie i utrzymaniu dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Nysa, a realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 1 marca 2021 r. o godzinie 13:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

  --------------------------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert  upływa w dniu 3 marca 2021 r. o godzinie 13:00 .

W załączeniu pełna treść  zmian plik;   "zmiana treści zaproszenia.pdf"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (2)

Termin składania ofert  upływa w dniu 5 marca 2021 r. o godzinie 13:00 .

W załączeniu pełna treść  zmian plik;   "zmiana treści zaproszenia(2).pdf"

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Collect Consulting S.A.
ul Zbożowa 42b, 40-657 Katowice

 

Cena ofertowa brutto: 64.999,35 zł