Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenach gminnych"

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia  2021 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

--------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

Pytanie 1.

Wykonanie skrajni i usunięcie posuszu z drzew wrastających w skrajnię drogową rosnących w

zadrzewieniu o charakterze leśnym na odcinku 300 m przy ul. Otmuchowskiej w Nysie – wymagana

wizja terenowa przed złożeniem oferty.

 

Pytanie 2.

Wykonanie skrajni i usunięcie posuszu z drzew rosnących bezpośrednio za ogrodzeniem

cmentarza komunalnego przy ul. Mieczysława I w Nysie na odcinku 550 m – wymagana wizja

terenowa przed złożeniem oferty.

Pytanie 3.

Proszę o informację czy wizja lokalna jest niezbędna do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania?
Jeśli tak, to kiedy możemy ja odbyć?
Proszę o podanie daty oraz osobę do kontaktów.

 

Odpowiedzi:

 

 

Ad.1      Wizja w terenie jest dobrowolna. Można złożyć ofertę bez oglądania drzew w terenie.

Ad.2      Tereny wskazane w pkt 1 i 2 zaproszenia są ogólnodostępne, można je zobaczyć bez udziału Zamawiającego.

Ad.3      Osoba do kontaktu: Łukasz Lewicki 77 4080548

 

-----------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

 

„WRZOS”

ul. Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa