Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

  

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Nysa”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2021 r.. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26368

---------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: 4. wyjaśnienia treści zaproszenia