Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

-------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ  – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art. 38  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Pzp.),  Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ oraz na podstawie art. 38  ust.4 Pzp. informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "6. wyjaśnienia treści SIWZ”

oraz „7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf "

-----------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "8. zestawienie 51-2020. pdf"

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „zawiadomienie 51-2020.pdf”

 

 

 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamowieniu zamieszczone w BZP (414.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (909.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Dokumentacja projektowa z przedmiarem (17.2MB) Zapisz dokument  
4. wzor umowy (482.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. formularz oferty (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. wyjaśnienia treści SIWZ (760kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (200.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. zestawienie 51-2020 (169.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie 51_2020 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2020-12-31 16:00:51
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2020-12-31 16:03:03
Ostatnia zmiana:2021-03-02 14:25:52
Ilość wyświetleń:988