Zaproszenie do składania ofert pn.

Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica

Termin składania ofert  upływa w dniu 12 lipca 2019 r. o godzinie 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami