Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Zakup środków ochrony osobistej i koncentratorów tlenu w związku z sytuacją epidemii w kraju - w celu przeciwdziałania COVID – 19 na podstawie art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia  2020 r. o godzinie 15:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia