Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, sprzętu multimedialnego, tabletów, laptopów i komputerów do czterech szkolnych pracowni przedmiotowych utworzonych w ramach projektu "Nyska Szkoła Ćwiczeń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach POWER 2014-2020

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24  grudnia 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

-------------------------------------------

WYJAŚNIENIA

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (w treści Pzp.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "wyjaśnienia treści SIWZ.pdf”

-------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Czesć I : 458.787,72 zł  brutto.

Czesć II : 75.395,68 zł  brutto.

 

------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: zestawienie 49-2020. pdf

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

---------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

Część I

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „zawiadomienie 49-2020.pdf”

--------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

Część II

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „zawiadomienie 49-2020 - część II.pdf”

 

Załączniki

1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (405kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia z zał. nr 1 i 2 (965.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. załacznik nr 3 - fromularz oferty część nr I (165kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. załacznik nr 4 - fromularz oferty część nr II (245kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. załacznik nr 5 -7 - formularze oświadczeń (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. załącznik nr 8 - wzór umowy (397.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia treści SIWZ (178.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zestawienie 49-2020 (236.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie 49-2020 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie 49-2020 – część II (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2020-12-16 16:57:04
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2020-12-16 17:18:17
Ostatnia zmiana:2021-01-08 14:59:08
Ilość wyświetleń:1017