Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

  

Ocena aktualności i stopnia realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa” wraz z wyznaczeniem specjalnej strefy rewitalizacji.

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 grudnia 2020  r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

-----------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

                                                

            Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

            ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław

 

               Cena ofertowa brutto: 34.071,00 zł